Met Lef Grip op Jeugdzorg in uw Gemeente

Met Lef Grip op Jeugdzorg in uw Gemeente

Van Eijck & Partners is specialist in het sociaal domein. We weten dus alles van de Jeugdwet, de problemen bij de uitvoering én de financiële uitdagingen voor gemeentes.

Goed nieuws: wij hebben de kennis en ervaring in huis om de problemen aan te pakken.

Wordt er in uw gemeente ook te veel geld uitgegeven aan jeugdzorg? Wij helpen u de kosten in de hand te houden. Bekijk de animatie of neem direct contact met ons op. 

Hoe krijgen we jeugdhulp betaalbaar?

Hoe krijgen we jeugdhulp betaalbaar?

Hoe lang is de jeugdhulp in de huidige vorm nog te betalen? Is het stelsel nog houdbaar zolang er geld onnodig wegvloeit naar kostbare trajecten voor het afsluiten van contracten, complexe administraties met allerlei protocollen, onduidelijke ketenprocessen in de bedrijfsvoering en helaas ook listige aandeelhouders? De tijd tikt door en de afgelopen jaren zijn de kosten alleen maar gestegen. Willen gemeenten hun begroting op orde krijgen en houden, dan is een ombuiging noodzakelijk. De vraag is: hoe? Collega Nathalie Doran en ik leggen in dit blog onze ietwat eigenzinnige aanpak uit.

Pap, wat doe jij nou eigenlijk voor werk?

Pap, wat doe jij nou eigenlijk voor werk?

"Pap, wat doe jij nou eigenlijk voor werk?" vroeg een van mijn kinderen me onlangs. Mijn antwoord: "Organisaties beter én goedkoper met hun klanten laten omgaan." Een antwoord waarvan ik dacht dat het duidelijkheid zou scheppen. Echter, het stelde haar niet tevreden. Ze vroeg: "Maar wat doe je dan precies, pap?”

“Dat hangt ervan af", begon ik. Daarna deed ik haar het hele verhaal uit de doeken over klantcontact, processen, systemen, klantgerichte cultuur en besturing van organisaties. Dat organisaties zijn geoptimaliseerd voor specialisatie en dat daardoor de productie efficiënter is geworden in de afgelopen decennia. En dat door globalisering en internet producten en prijzen transparanter zijn geworden, waardoor het onderscheid tussen producten als het gaat om service en beleving voor klanten nu veel belangrijker is dan vroeger.
Aan het eind van mijn betoog schudde mijn dochter niet-begrijpend haar hoofd. "Maar wat dóe je dan precies, pap?"

Colofon