sep14

Kan Data Science helpen om fraude (en misbruik) in het sociaal domein tegen te gaan?

Kan Data Science helpen om fraude (en misbruik) in het sociaal domein tegen te gaan?

De laatste tijd zien we weer veel meldingen van zorgfraude. Eén van de manieren waarop fraude in deze sector zich uit heeft betrekking op de facturatie van uren. We moeten daarbij wel een onderscheid maken tussen fraude en onregelmatigheden. In het ene geval is er sprake van moedwillig kwade opzet; in het andere geval zijn dat zaken die voortkomen uit fouten of administratieve onmogelijkheden. Maar soms is die lijn bijzonder dun. 

jul09

Het psychopatenpetje van de inkoper

Het psychopatenpetje van de inkoper

Op Apple-Tv is onlangs een nieuwe serie geplaatst genaamd “Severance”.  In deze serie wordt bij werknemers hun werkleven gesplitst van hun persoonlijk leven. Als een werknemer in de lift stapt op het werk wordt hij een werknemer die geen herinneringen heeft aan wie hij buiten is. Idem dito als hij na de werkdag weer naar buiten gaat. Dit is een interessante gedachte. Zijn we op het werk iemand anders dan privé? Je zou toch zeggen van niet. 

jul07

Het is maar een spelletje!

Artikel over “gamification” in de inkoopwereld.

Het is maar een spelletje!

Om een goed begrip te krijgen van inkoop zijn naast boeken, trainingen etc. sinds enige tijd (2007!) ook spellen verkrijgbaar waar mee je al spelenderwijs een inzicht kan krijgen hoe e.e.a. werkt en welke ethische dilemma’s een rol daarbij spelen. Dat laatste is geen overbodige luxe. Inkopers en contractmanagers hebben te maken met grote bedragen en belangen dus hiermee trainen en hiermee je waarden als organisatie op praktische wijze overdragen is een goede zaak. 

jul01

Taboe: verpleeghuisseks

Taboe: verpleeghuisseks

Een taboe is iets dat wordt beschouwd als ongepast om te gebruiken, te doen of over te spreken. Binnen de (verpleeghuis)zorg zijn er meer dan voldoende zaken die aan de bovenstaande zaken voldoen. We beginnen met de eerste: "intimiteit en seksualiteit". Uit onderzoek blijkt dat 86% van de verpleeghuiszorgcliënten nog behoefte heeft aan intimiteit en seks. Hoe wordt er omgegaan met deze behoefte(n)? 

jun14

Wat gemeenten en zorgverzekeraars van elkaar kunnen leren

Wat gemeenten en zorgverzekeraars van elkaar kunnen leren

In Nederland kopen verschillende organisaties aanpalende zorg in. De belangrijkste twee: zorgverzekeraars (Wlz-zorg) en gemeenten (Jeugd- en Wmo-zorg). In een aantal gevallen doen zij dit bij dezelfde leveranciers, aangezien zorgaanbieders meerdere typen zorg aanbieden en cliënten vaak beginnen met Jeugd- en Wmo-zorg, en later doorstromen naar de Wlz. Samenwerking op inkoopvlak ligt dan ook voor de hand. Het gaat tenslotte in beide gevallen om gemeenschapsgeld. Maar in de praktijk gebeurt dit (nog) nauwelijks. 

mei18

Erken dat de gemeente een zorginstelling is

Erken dat de gemeente een zorginstelling is

Toen het Rijk de gemeenten opzadelde met zorgtaken, ging men als een gek inkopen. Het adagium was/is daarbij: wij gaan over het wat en zij gaan over het hoe. Men realiseerde zich daarbij niet of nog steeds niet dat je als gemeente ook direct verantwoordelijk bent geworden voor de uitvoering en de kwaliteit van de zorg voor burgers. 

apr06

Vertrouw, maar controleer ook (Deel II)

Vertrouw, maar controleer ook (Deel II)

In deze tweedelige reeks gaat contractmanager en strategisch adviseur Patrick van Emden in op vertrouwen en controle in zakelijke relaties. In het eerste deel legde hij onder meer uit waarom het verstandig is om in ieder geval eerst te beginnen met vertrouwen. Desondanks is controle van contracten essentieel, zo blijkt uit deel II. Van Emden laat zien hoe gedurende de uitvoering van het contract veel ellende kan worden voorkomen.  

mrt03

Expert-inkoop

Expert-inkoop

In een eerder artikel (Methode–inflatie) betoogde ik dat je niet klakkeloos methoden moet overnemen, maar vooral ook zelf moet blijven nadenken. De ultieme consequentie is natuurlijk dat je ook een eigen methode kunt maken. Bij dezen wil ik dan ook een nieuwe inkoopmethode voorstellen en wel de expertinkoop. 

jul24

Van individu naar het collectief: de zorgsociëteit!

Van individu naar het collectief: de zorgsociëteit!

In de media lezen we vaak over misstanden bij ontgroeningen bij studentenverenigingen. Toch blijft de aantrekkingskracht van die studentenverenigingen onverminderd groot. Waarom is dat toch? Eén van de grootste voordelen van een studentenvereniging is dat het in wezen een groep willekeurige mensen bij elkaar brengt die vervolgens vaak een levenslange band met elkaar blijven houden. Ze blijven elkaar door dik en dun steunen, ondanks dat ze vaak verschillen van karakter en achtergrond. Dit geldt overigens niet alleen voor studentensociëteiten maar ook voor traditionele gezelligheidssociëteiten die i.p.v. studie dan thema’s hebben zoals bijvoorbeeld ondernemen (de Industriële Groote Club) of beeldende kunst (Arti et Amicitiae).

jul08

De slaapkamergeheimen van de adviseur

De slaapkamergeheimen van de adviseur

Voor een adviseur die een nieuwe opdracht begint is het zeer belangrijk om snel inzicht (en voeling) in de organisatie te krijgen waar hij zijn opdracht uitvoert. Zonder dat inzicht is het lastig om effectief te zijn. Een vriend die manager was bij een detacheerder van ICT-consultants vertelde ooit dat hij zijn consultants onder andere beoordeelde op hoe goed en snel zij contacten wisten te leggen met de secretaresses en de systeembeheerders. 

jul02

Taboe: Pesten in het verpleeghuis

Taboe: Pesten in het verpleeghuis

Taboes verdwijnen als we er over spreken. Gelukkig praten we dan ook steeds meer over pesten. Pesten op het schoolplein en pesten op het werk. Waar we echter nog niet vaak over praten is pesten in het verpleeghuis. En dat is zeker nodig. Zo wijst onderzoek van de Radboud-universiteit uit dat 1 op de 10 kinderen gepest wordt, 1 op de 8 volwassenen op de werkvloer en 1 op de 5 ouderen. Het probleem lijkt dus eerder toe te nemen dan af te nemen naarmate we ouder worden. 

jun28

De noodzaak voor nederigheid

De noodzaak voor nederigheid

Als adviseur – zeker in het begin van je carrière – weet je soms maar een klein beetje meer dan je opdrachtgever. Het enige wat hebt, is je gezonde verstand, een frisse blik en de ervaringen bij veel verschillende opdrachtgevers. Soms zie je de zaken, maar zie je nog geen uitweg. Het is dan informatie verwerken en wachten totdat je doorhebt wat het probleem nu daadwerkelijk is. En welke oplossingen er zijn. Daarbij geldt overigens vaak dat de beste oplossing niet altijd de beste oplossing is voor de desbetreffende organisatie. Die moet daar bijvoorbeeld wel klaar voor zijn. Als er geen draagvlak voor een oplossing is, verdwijnt het advies vaak in een lade. De beste oplossing is dan ook vaak de oplossing waar op dat moment het draagvlak voor te krijgen is. 

jun01

Wat is de beste (inkoop)beslissing?

Wat is de beste (inkoop)beslissing?

Inkopers hebben tegenwoordig een gevuldere gereedschapskist dan vroeger. En dat is maar goed ook. Met alleen een hamer, vlieg je immers ieder probleem aan als een spijker. Denk aan de uitvraag bij meerdere partijen met een zelf opgestelde eisenlijst. En er zijn steeds meer andere nuttige instrumenten, zoals Best Value Procurement, dat door het peilen van de expertkennis van de aanbieders probeert om de partij te selecteren die duidelijk boven de rest uitsteekt. Als het gaat om aanbesteden in de publieke sector, bestaat er een keur aan aanbestedingsinstrumenten waaruit gekozen kan worden. Alvorens een inkoopmethodologie te kiezen, is het belangrijk dat er eerst gekeken wordt naar wat je beleid is. Wat wil je nu bereiken? De inkoopmethode volgt daaruit, en niet andersom. Toch is een tegenovergestelde situatie wel vaak het geval. 

mei05

Hoe vind je een 'echte' expert?

Hoe vind je een 'echte' expert?

In een eerder artikel (Expert-inkoop) brak ik een lans voor het gebruik van een expertgroep om een (software)oplossing in te kopen. (1) De experts kennen de markt en kunnen na sondering van de organisatie de juiste oplossing aangeven en al dan niet inkopen. Ik kreeg daarop de vraag hoe je dan aan die experts komt. Dat is een goede vraag. Wanneer ben je een expert? 

apr05

Vertrouw, maar controleer ook (Deel I)

Vertrouw, maar controleer ook (Deel I)

In deze tweedelige reeks gaat contractmanager en strategisch adviseur Patrick van Emden in op vertrouwen en controle in zakelijke relaties. Dit eerste deel gaat over vertrouwen. Hierin legt Van Emden onder meer uit waarom het verstandig is om in ieder geval eerst te beginnen met vertrouwen.

[12  >>  

Colofon